Wizyta monitoringowa Rady Europy w Polsce

27 października, 2022

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie w ramach wizyty monitoringowej Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy (ECRI) w Polsce. W rozmowach uczestniczył Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO.

 

Wizyta ECRI w Polsce była zaplanowana w ramach kilkuletniego cyklu przeprowadzanego we wszystkich państwach Rady Europy. Stanowi jeden z etapów przygotowywania przez ECRI szóstego raportu na temat Polski. Trwająca obecnie szósta runda monitoringowa skoncentrowana jest na następujących czterech obszarach tematycznych: skuteczna równość i dostęp do praw; mowa nienawiści oraz przemoc motywowana nienawiścią; integracja i inkluzywność; kwestie szczególnie istotne dla danego państwa.

 

ECRI jest niezależnym organem monitoringowym Rady Europy do spraw zwalczania rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji. Powyższe kwestie są niezwykle istotne dla Narodowego Instytut Wolności, który w ramach rządowych programów dotacyjnych systemowo wspiera organizacje obywatelskie pomagające grupom społecznym narażonym na wykluczenie społeczne.