Wizyta studyjna ukraińskich i mołdawskich studentów w Narodowym Instytucie Wolności

23 kwietnia, 2024

Wizyta studyjna ukraińskich i mołdawskich studentów w NIW

 

Młodzi, ambitni i ciekawi świata – dzisiaj w NIW-ie gościliśmy studentów i studentki z Ukrainy oraz Mołdawii, którzy biorą udział w programie Study Tours to Poland. Celem wizyty było przybliżenie uczestnikom w jaki sposób funkcjonuje Instytut, jakie posiada programy oraz jak przekazywane są środki organizacjom pozarządowym w Polsce. W spotkaniu udział wziął  Michał Braun dyrektor NIW, jego zastępca Andrzej Rybus-Tołłoczko oraz pracownicy Instytutu.

 

 

Gości dzisiejszego spotkania przywitała Anna Czyżewska prezeska zarządu Federacji Mazowia, która wspiera rozwój III sektora w województwie mazowieckim i jednocześnie koordynuje wizytę studentów w Warszawie.

 

Zaraz potem głos zabrał Michał Braun dyrektor NIW, który opowiedział o tym, jak funkcjonuje Instytut, komu podlega, według jakich ustaw, a także jakie programy realizuje. Z kolei Andrzej Rybus-Tołłoczko przybliżył temat dotyczący Akademii NIW, w jaki sposób Instytut rozdziela fundusze i edukuje NGO-sy.

 

Ewelina Warnel z Biura Programów Horyzontalnych w trakcie spotkania ze studentami z Ukrainy i Mołdawii, omówiła podstawowe informacje na temat Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Podkreśliła, że wcześniej organizacje mogły głównie realizować projekty skierowane do poszczególnych grup, odpowiadające na różnorodne wyzwania społeczne. Program PROO jest pierwszym programem dotacyjnym umożliwiającym wewnętrzne wzmocnienie i rozwój organizacji pozarządowych.

 

Z kolei Michał Piotrowski z Biura Programów Tematycznych przedstawił działalność biura, wspomniał o prowadzonych programach skierowanych do cechów rzemieślniczych, organizacji harcerskich, organizacji młodzieżowych, uniwersytetów ludowych, organizacji poradniczych i międzynarodowych domów spotkań. Opowiedział również o ogólnej idei programu ROHiS, o tym, że organizacje harcerskie wspierają rozwój młodych ludzi, którzy działają na rzecz całego społeczeństwa, dzięki czemu organizacje harcerskie są ważnym partnerem dla państwa. I dlatego państwo – poprzez program ROHiS – wspiera działalność organizacji harcerskich.

 

Miłosz Ukleja z biura Korpusu Solidarności odniósł się do genezy projektu, a więc problemu ze stałym, systematycznym zaangażowaniem wolontariuszy w Polsce. Przedstawił również główne założenia dot. programu – powiedział do kogo jest adresowany, jakie organizacje pozarządowe są partnerami, oraz co można realizować w ramach programu Korpus Solidarności. W trakcie swojej wypowiedzi odniósł się także do możliwości indywidualnych korzyści, jakie niesie Korpus Solidarności – np. obóz dla wolontariuszy, karta wolontariusza, bony edukacyjne i zdobycie nowych kompetencji przez wolontariuszy.

 

Na koniec wizyty głos zabrała również Ewa Dzielnicka z Biura Badań i Analiz, która podkreśliła, że każdy z programów NIW jest ewaluowany – średnio raz na 2 lata – i że ewaluacje są finansowane z priorytetów Pomoc Techniczna każdego programu. Ostaniem priorytetem każdego programu jest Pomoc Techniczna; są w nich środki na obsługę programu, co umożliwia NIW wdrażanie go, w tym na takie cele jak ewaluacja zewnętrzna.

 

Studenci aktywnie uczestniczyli w spotkaniu oraz chętnie zadawali pytania dotyczące NIW-u i funkcjonujących w ramach Instytucji programów.