Wizyta wicepremiera i dyrektora NIW na uniwersytecie ludowym w Łebie

18 maja, 2021

 

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, wicepremier prof. Piotr Gliński oraz dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk 18 maja wzięli udział w spotkaniu z założycielami Łebskiego Uniwersytetu Ludowego Stella Maris.

 

 

fot. Danuta Matloch/MKDNiS

 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy założycieli Łebskiego Uniwersytetu Ludowego Stella Maris: Tadeusza Rabki, przewodniczącego Łebskiego Towarzystwa Oświatowego i ks. kan. Zenona Myszka, proboszcza parafii św. Jakuba Apostoła w Łebie, a także prezesa Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej.

 

Uniwersytet Ludowy Stella Maris powstał w 2019 r. Jego siedziba, która obecnie jest remontowana, wraz z otaczającym terenem mieści się przy ul. Nadmorskiej 21 w Łebie. Założyciele instytucji oprowadzili zaproszonych gości po budynku i przedstawili plany działania Uniwersytetu, w którym będzie odbywało się kształcenie ustawiczne młodzieży i dorosłych w kierunku gastronomicznym.

 

Projekt Uniwersytetu Ludowego Stella Maris w Łebie został dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach  Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych (PWRUL) Edycja 2020 kwotą 973 222,50 zł.

 

– Chcielibyśmy, by w Polsce rozwijały się najróżniejsze inicjatywy w obszarze organizacji pozarządowych, w tym także uniwersytety ludowe. Nie jest to jakieś remedium na wszystko, ale piękny pomysł, idea, która wpisuje się w działania katolickie, jak i świeckie, dotyczy edukacji wtórnej, budowania ośrodków kultury i edukacji, które promieniują na społeczność lokalną – mówił podczas spotkania wicepremier Piotr Gliński.

 

Dodał przy tym, że jeden z programów wsparcia realizowany przez Narodowy Instytut Wolności jest skierowany właśnie do uniwersytetów ludowych:

 

– One mogą mieć bardzo różną formę, co jest ich zaletą. Do tego są to bardzo otwarte inicjatywy. Jedne z nich są skupione na edukacji młodzieży, inne na edukacji osób dorosłych, kolejne związane są z ekologią, inne z kulturą ludową. – tłumaczył wicepremier.

 

Jednocześnie podkreślił, że:

 

– Rolą państwa jest stwarzać warunki i w ramach konkursów przekazywać środki publiczne na tego typu działania.

 

W pierwszym konkursie wsparcia uniwersytetów ludowych w Polsce dotację otrzymało 25 uniwersytetów, w tym 14 nowo powstałych.

 

 

Informacja o projekcie Uniwersytetu Ludowego Stella Maris w Łebie

Założyciele Uniwersytetu zaplanowali utworzenie bazy dydaktycznej, która pozwoli UL na realizację praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej. Oferta edukacyjna i zajęcia będą skierowane do osób dorosłych, które dotychczas nie miały możliwości podjęcia nauki zawodu. Zajęcia będą prowadzone w duchu gruntvigiańskim zakładającym naukę w oparciu o indywidualne podejście do każdego człowieka, jego wszechstronny rozwój: zarówno rozwój kompetencji zawodowych, społecznych jak i rozwój duchowy. Dlatego też głównymi filarami działalności Uniwersytetu będzie edukacja, aktywizacja i integracja.

Jednym z projektów realizowanych na Uniwersytecie będzie doradztwo obywatelskie, w ramach którego członkowie społeczności lokalnych będą mogli nauczyć się jak współdecydować i partycypować w podejmowaniu decyzji w swoich środowiskach.

Docelowo Uniwersytet stanie się miejscem spotkań społeczności lokalnych oraz miejscem organizacji warsztatów, szkoleń i konferencji. Będzie się w nim skupiało życie społeczne. W zamyśle założycieli Uniwersytet będzie również miejscem myśli obywatelskiej oraz platformą współpracy i dyskusji wielu grup społecznych.

 

Dzieło Kolpinga

Związek jest częścią Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Międzynarodowego Dzieła założonego i ukształtowanego przez bł. ks. Adolfa Kolpinga przed ponad 150 laty. Współcześnie Dzieło Kolpinga to samopomocowe organizacje parafialne zorganizowane jako katolickie, rodzinne i życiowe wspólnoty kształcenia i akcji wyrastające z charyzmatu założyciela, którego ideą było tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju i funkcjonowania w społeczności lokalnej młodych osób dorosłych.

Związek jest młodą organizacją i działa niespełna rok. Jednak jedna z najstarszych Rodzin, wchodząca w jego skład, działa od 2000 roku. Mimo krótkiego okresu funkcjonowania Związek zbudował już sieć, w skład której wchodzi 12 organizacji parafialnych – Rodziny Kolpinga. Obecnie wszystkie wspólnoty skupiają łącznie ponad 250 osób dorosłych i około 50 osób niepełnoletnich. Natomiast kolejnych 200 osób to wolontariusze, którzy angażują się w różne przedsięwzięcia lokalne.

Działania Związku i poszczególnych Rodzin Kolpinga skierowane są zarówno do członków organizacji jak i osób niezrzeszonych w tej organizacji.

 

Idea uniwersytetów ludowych

Pomysł stworzenia formuły uniwersytetów ludowych narodził się i upowszechnił w XIX-wiecznej Danii, gdzie do dziś jest bardzo popularny. Przed II wojną światową takie placówki powstawały i działały również w Polsce, jednak czasy PRL przetrwały tylko nieliczne, w tym Uniwersytet Kaszubski.

Współczesne uniwersytety ludowe opierają się na idei uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning LLL).

Jest to otwarta, atrakcyjna forma edukacji, w której wykładowca i uczeń są partnerami.

UL budują wspólnotę i więzi międzyludzkie, edukują do wolności i demokracji, wspierają  rozwój osobisty, dialog różnych poglądów i nurtów, zaangażowanie społeczności lokalnych. Ich metodyka pracy oparta jest na inicjatywie i samopomocy uczestników.

UL mają istotny wymiar społeczny, ponieważ oferują:

Absolwentom – wsparcie w kształtowaniu własnej tożsamości i określeniu celów życiowych,

Młodym bezrobotnym – wsparcie wszechstronnego rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych,

Seniorom (60+) – edukację w przyjaznym środowisku.

Ponadto zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu i wspierają rozwój kwalifikacji zawodowych, zapewniają ich walidację. Zapobiegają wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, budują postawy odpowiedzialności za „małe ojczyzny”, jak również kształtują lokalnych liderów.