Wsparcie dla III sektora w sytuacji zagrożenia COVID-19

14 marca, 2020

Informujemy, że w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego przygotowywane są propozycje rządu, których celem jest wsparcie organizacji obywatelskich i ograniczenie wpływu tej wyjątkowej sytuacji na III sektor.

Aktualne ograniczenia działalności organizacji dotyczą przede wszystkim realizacji ich misji, ze względu na konieczność odwoływania zaplanowanych działań (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, wymian), w tym działań realizowanych w ramach zadań publicznych.

Istotnym problemem polskich organizacji obywatelskich w tym czasie jest jednak także podtrzymywanie bieżącej działalności, w tym ponoszenie kosztów stałych funkcjonowania w sytuacji znaczącego zmniejszenia wpływów z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej, spowodowanego sytuacją bieżącą.

Szczegółowe propozycje zostaną przedstawione wkrótce.