Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!

3 lipca, 2023

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego.

 

Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji organizacje uzyskają środki na:

  • zatrudnienie koordynatora wolontariatu
  • edukację koordynator wolontariatu
  • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem

 

Termin składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

Od 3 lipca 2023 r. godziny 14.00 do 24 lipca 2023 r. godziny 14:00

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

 

Sposób składania ofert:

Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji (SOD) udostępnionego przez NIW-CRSO.

 

Webinaria

Dwa webinaria nt. zasad udziału w konkursie oraz składania ofert odbędą się w dniach:

 

Dodatkowe informacje:

Pytania dotyczące konkursu można zadawać od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00 pod numerem telefonu: 885-221-530 lub mailowo pod adresem: korpussolidarnosci@niw.gov.pl.

 

Dokumenty dotyczące konkursu: