Wydarzenie w ramach #AkademiiNIW

Link do transmisji na Clickmeeting: https://bit.ly/3LlHKgt
Jeśli chcesz poznać specyfikę działania dziennikarstwa obywatelskiego, to już 17 lutego zapraszamy na webinar #AkademiaNIW pt. „Czym są media obywatelskie? Możliwości funkcjonowania i dobre praktyki”.
W trakcie webinarium poznacie specyfikę organizacji o charakterze mediów obywatelskich, przykłady działań i dobrych praktyk.
⏰ KIEDY? 17 lutego, godz. 12:00
💬 Nasze wirtualne spotkanie rozpocznie Wojciech Jachimowicz, który wygłosi wykład ekspercki pt. „Czym są media obywatelskie?”.
Drugą cześć webinaru poprowadzi Kinga Wiśniewska, która przedstawi informacje na temat funkcjonowania mediów obywatelskich w praktyce.
💬 Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy.
__
PROWADZĄCY:
Kinga Wiśniewska – Prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna w Ostródzie. Współzałożycielka Telewizji RzeczJasna, działająca od 2016 pierwsza całkowicie społeczna i obywatelska internetowa telewizja lokalna na terenie Ostródy i powiatu ostródzkiego. Telewizja RzeczJasna zrealizowała już ponad 800 materiałów wideo oraz świadczy usługi produkcji wideo i realizacji live na rzecz innych organizacji społecznych. Obecnie zespół RzeczJasna pracuje nad rozwojem lokalnego medium zawierającego także inne treści niż wideo.
RzeczJasna za wykorzystanie w swojej organizacji nowych technologii w obszarze innowacji społecznych w 2018 roku otrzymała Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0. A w 2019 roku rozwinęła swoją działalność dzięki wsparciu w pierwszym konkursie PROO 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.
Więcej informacji o nas:
www.rzeczjasna.ostroda.pl
www.youtube.com/simrzeczjasna
www.facebook.com/simrzeczjasna
Wojciech Jachimowicz – Redaktor naczelny dwóch czasopism wychodzących na terenie Polski: Merkuriusza Regionalnego i Dziedzictwa Kresowego (do 2015r.), autor ponad 130 publikacji wydanych na terenie Polski, autor „Legend Wzgórz Dalkowskich”, sygnatariusz Karty Regionalizmu Polskiego (Wrocław 1994), stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury, organomistrz zajmujący się instrumentami muzycznymi i gromadzący je w swojej Kolekcji Instrumentów Muzycznych (ponad 3000 eksponatów) w Dworze w Szybie, którego jest właścicielem, regionalista uczestniczący aktywnie w najważniejszych zdarzeniach kulturalnych w regionie i w kraju, działacz wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za swoją działalność regionalistyczną i na rzecz ochrony zabytków. Autor kolejnej publikacji „Zapach lipy i inne opowiadania”, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Był Przewodniczącym Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego I kadencji.