III Forum Wolontariatu to już kolejne ogólnopolskie spotkanie z udziałem wolontariuszy, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie.