Przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze oraz przedsiębiorcy z całego kraju spotkają się 27 i 28 października na Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Głównym organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Podczas targów odbędą się liczne konferencje oraz panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów z zakresu funkcjonowania NGO-sów.

 

– Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach, warsztatach i debatach. W Hali wystawienniczej E Targów Kielce zaprezentują się organizacje pozarządowe, które przedstawią swoją ofertę i osiągnięcia – informuje Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO.

 

Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO, które zaplanowano na 27 i 28 października 2022 roku, będą platformą wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat ich działalności.

 

Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.targingo.pl

 

Organizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja im. Stefana Artwińskiego.

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawuje Wiceprezes Rady Ministrów prof. Piotr Gliński.

 

Partnerami Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Skała Lasocin, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego  oraz Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Dzień II – 28.10.2022

10:00-10:15 – Występ artystyczny na rozpoczęcie Targów

10:15-10:30 – Otwarcie II Dnia Targów

10:30-10:45 – Wystąpienie gościa specjalnego prof. Piotra Glińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego: Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu – wyzwania dla polityk publicznych.

10:45-11:00 – Wystąpienie gości

11:00-11:15 – Występ artystyczny

11:15-12:15 – Panel dyskusyjny: Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu – współpraca zamiast konkurencji. Rola NGO w procesie wdrażania czy programowania funduszy unijnych.

12:15-12:30 – Występ artystyczny

12:30-13:00 – Prezentacja filmów o działalności organizacji realizujących projekty NOWEFIO

13:00-13:30 – Występ artystyczny

13:30-14:45 – Przerwa

14:45-15:30 – Panele tematyczne (4 jednocześnie): Rządowe programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (NOWEFIO) szansą na realizację innowacyjnych projektów społecznych; Wsparcie lokalne w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego NOWEFIO; Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Środki #EU dla organizacji pozarządowych; Miejsce Rady Działalności Pożytku Publicznego w dialogu obywatelskim w Polsce