Warsztaty w ramach Akademii NIW.

Szkolenie skierowane jest do osób, które w pracy w organizacji pozarządowej korzystają lub planują korzystać z ANKIETY.
Pokażemy, jak zrobić poprawną ankietę, będącą skutecznym narzędziem w ręku badacza i pracownika NGO. Zaprezentujemy skutki błędów językowych w pytaniach ankietowych i konsekwencje niewłaściwej konstrukcji skal odpowiedzi.
Planujemy ciekawe zadanie domowe z nagrodami dla tych, którzy poprawnie „odrobią lekcję”.
Uczestnikom proponujemy dyskusję przy włączonych kamerkach, gdyż szkolenie odbędzie się na platformie Teams.
Prowadzą: Katarzyna Tadeusiak-Jeznach i Ewa Dzielnicka.

UWAGA!
Krok 1: Zarejestruj swój udział w formularzu Google: http://bityl.pl/8Mxf0
Krok 2: Dołącz do spotkania w MS Teams.
Link prześlemy na Twoją skrzynkę pocztową.
W warsztatach weźmie udział tylko 30 pierwszych osób, które dołączą do spotkania w MS Teams.