WEBINAR wytyczne promocji
W trakcie webinarium w ramach Akademii NIW omówione zostaną zasady promocji przedstawione w Wytycznych i wprowadzone zmiany.