Webinarium skierowane jest głównie do organizacji rzemieślniczych, ale zapraszamy też wszystkich zainteresowanych. Analizie zostanie poddana treść wpisów w rejestrze KRS i wynikające z nich zasady reprezentacji. Uczestnicy na praktycznych przykładach dowiedzą się, jakie były najczęściej popełniane błędy w procesie zawierania umów z #NIW podczas trwania edycji 2021. Szkolenie ma na celu usprawnienie procedury podpisywania umów w edycji 2022.

 

 

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja: https://bit.ly/3hUkOHs

 

 

Transmisja będzie też dostępna na FB: http://bityl.pl/Egev2

 

 

Szkolenie z zakresu procedur i wymagań formalno-prawnych dotyczących zawierania umów. Udział w wydarzeniu pozwoli uczestnikom optymalizować procesy w swoich organizacjach i efektywnie zakończyć formalny proces pozyskiwania finansowania z #NIW.
Wykład ekspercki pt. „Sposób reprezentacji, czyli zapisy zawarte w KRS w kontekście procedury podpisania umów. Studium przypadku na przykładzie PIR” poprowadzi Michał Piotrowski z Biura Projektów Tematycznych #NIW-CRSO.