Niedawno weszły w życie zaktualizowane Wytyczne promocji zadań publicznych sfinansowanych lub dofinansowanych z NIW-CRSO. Rekomendujemy ich stosowanie wszystkim beneficjentom NIW-CRSO, przy czym obowiązkowo muszą ich przestrzegać beneficjenci, którzy podpisali umowy po 27 kwietnia 2022 r.

 

Zapraszamy do udziału w webinarium w ramach Akademii NIW, podczas którego omówione zostaną zasady promocji przedstawione w Wytycznych. Będziemy pracować na konkretnych przykładach.

 

Wirtualne spotkanie 13 czerwca o godz. 12:00 poprowadzi Dawid Krupa z Biura Komunikacji i Promocji NIW-CRSO. LINK

 

Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy.