Wydłużony termin zamieszczenia sprawozdań za 2021 rok w bazie sprawozdań OPP

15 kwietnia, 2022

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego rozporządzeniem  z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022 (Dz. U. poz. 797) przedłużył o trzy miesiące ustawowy termin zamieszczania sprawozdań za 2021 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, tj. do 15 października 2022 roku.

 

 

Z uwagi na to, że 15 października 2022 roku przypada w sobotę, ostateczny termin zamieszczenia sprawozdań za 2021 rok upływa 17 października 2022 roku (poniedziałek).

 

 

W przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2021 rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2021 rok do 30 listopada 2022 roku.

 

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z zamieszczaniem sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego zapraszamy do kontaktu z Biurem Organizacji Pożytku Publicznego (e-mail: opp@niw.gov.pl, tel. 601-901-144).

Opublikowany w OPP