Wydłużony termin zamieszczenia sprawozdań za 2020 rok w bazie sprawozdań OPP

20 maja, 2021

 

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają sprawozdania za 2020 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 października 2021 roku. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przedłużył o trzy miesiące ustawowy termin 15 lipca  rozporządzeniem  z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2021 (Dz. U. poz. 917).

W przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2020 rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2020 rok do 30 listopada 2021 roku.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z zamieszczaniem sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego zapraszamy do kontaktu z Biurem Organizacji Pożytku Publicznego (e-mail: opp@niw.gov.pl, tel. 601-901-144).

Opublikowany w OPP