Wykaz OPP – 1% za 2021 rok w 2022 roku

9 grudnia, 2021

 

Wykaz zawiera 9 104 organizacje pożytku publicznego:

  • które mają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2021 roku,
  • w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • które w terminie zamieściły sprawozdania za 2020 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
  • które po terminie zamieściły sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, ale wykazały, że to spóźnienie nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

 

Podstawa prawna

z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)