Wyniki: Konkurs w ramach tegorocznej edycji Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030, edycja 2024

24 listopada, 2023

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach tegorocznego konkursu.

 

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować zadania mające na celu promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.

 

W konkursie złożono łącznie 43 wnioski, wszystkie zostały skierowane do oceny merytorycznej.

 

  • W ramach Priorytetu 1 Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań dofinansowanie uzyskają 4 wnioski.
  • W ramach Priorytetu 2 Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań dofinansowanie uzyskają 4 wnioski.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się pracownicy Biura Programów Tematycznych na początku grudnia br.

 

Karty ocen złożonych wniosków zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.