Wyniki konkursu FWOPP – edycja 2022

7 kwietnia, 2022

Dyrektor  NIW-CRSO ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego. Do sfinansowania wybranych zostało 78 ofert, które uzyskały pozytywną rekomendację komisji konkursowej do opiniowania ofert.

 

Z organizacjami, których oferty zostały przeznaczone do sfinansowania, skontaktują się pracownicy Biura Organizacji Pożytku Publicznego i przekażą informacje o przyznanej wysokości dotacji, a także poproszą o weryfikację harmonogramów oraz kosztorysów w odniesieniu do tej kwoty.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego organizacje złożyły 216 ofert, z których 147 spełniło wymagania formalne i zostało ocenionych pod względem merytorycznym w pięciu kryteriach określonych w ogłoszeniu konkursowym. Maksymalna ocena wynosiła 20 punktów. Ze względu na ograniczoną pulę środków finansowych w tym konkursie, tj. 700 000,00 zł, sfinansowane będą oferty, które zostały ocenione między 18 a 20 punktów.

 

Karty oceny merytorycznej zostaną udostępnione organizacjom w Systemie Obsługi Dotacji.

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest państwowym funduszem celowym, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Jego dysponentem jest Dyrektor NIW-CRSO.

Środki finansowe FWOPP pochodzą z:

  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
  • odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Po raz pierwszy w historii środki zgromadzone w tym funduszu są rozdystrybuowane wśród organizacji pożytku publicznego.

Niw Bip
Wyniki konkursu FWOPP – edycja 2022
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
Martyna Leciak
7 kwietnia, 2022 16:00
Wprowadził informację do BIP:
Martyna Leciak
7 kwietnia, 2022 16:00
Ostatnio modyfikował:
7 kwietnia, 2022 13:16
Historia zmian:

Zaktualizowane 2022-04-07 @ 13:16:35 [aktualna wersja] przez Martyna Leciak

Zaktualizowane 2022-04-07 @ 11:36:41 przez Martyna Leciak

Zaktualizowane 2022-04-07 @ 11:05:26 przez Martyna Leciak