Wyniki konkursu PROO 1a już dostępne

24 lipca, 2020

W ramach tegorocznego naboru wniosków wstępnych PROO 1a 2020 podmioty uprawnione do udziału w konkursie złożyły 2102 wnioski. Organizacje mogły ubiegać się o wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Do dofinansowania rekomendowanych zostały 83 wnioski spośród 174, które brały udział w etapie wniosków pełnych konkursu. Próg punktowy pozwalający na otrzymanie dofinansowania wyniósł 94,5 pkt.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w poszczególnych latach rozłożyła się następująco:

  • 2020- 17 800 000,00 zł,
  • 2021- 3 686 508,26 zł,
  • 2022- 28 392 464,89 zł.

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz

Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz

Zarządzenie w sprawie powołania panelu ekspertów w celu dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach PROO Priorytet 1a

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji, razem z prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować nowatorskie zadania związane z rozwojem instytucjonalnym i działaniami misyjnymi!