Wyniki konkursu PROO 1b

11 sierpnia, 2021

W ramach tegorocznego naboru PROO 1b do dofinansowania zarekomendowano 3 wnioski spośród 13 ocenionych merytorycznie. Próg punktowy pozwalający na otrzymanie dofinansowania wyniósł 89,5 pkt.

 

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wyniosła w 2021 r.: 500 000,00 zł, w 2022 r.: 500 000,00 zł i w 2023 r.: 500 000,00 zł.

 

Informujemy, że z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznaje dotacji.

 

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

PROO jest pierwszym w historii programem bezpośredniego wsparcia dla polskich organizacji obywatelskich, który wspomaga zarówno realizację ich celów statutowych, jak i rozwój instytucjonalny. Inicjatorem powstania programu jest Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński.