Wyniki konkursu PROO edycja 2024 – Priorytet 1a

11 kwietnia, 2024

Rozstrzygnięcie konkursu PROO 1a

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami konkursu ogłoszonego na rok 2024 w ramach Priorytetu 1a. Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

 

 

W ramach tegorocznego konkursu w Priorytecie 1a: Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego, do dofinansowania zostały wybrane 72 wnioski.

 

W związku z procedowaną zmianą planu finansowego Rządowego Programu PROO oraz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ocenione na 103 punkty wnioski, zostały zakwalifikowane do dofinansowania „warunkowo”. Oznacza to, iż umowy dotacyjne z organizacjami zostaną podpisane po zatwierdzeniu zmian w planach finansowanych przez właściwe instytucje m.in. Ministerstwo Finansów, Sejmową Komisję Finansów Publicznych (szacunkowo do końca maja 2024 roku).

 

Ze wszystkimi organizacjami, które znajdują się na liście jako kwalifikujące się do dofinansowania poza podmiotami oznaczonymi jako dofinansowanie „warunkowe” , w najbliższych dniach skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji, oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznanej kwoty dotacji.

Poniżej znajdują się listy wniosków:

 

  • zakwalifikowanych do realizacji;
  • wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na wykorzystanie alokacji środków;
  • odrzuconych w wyniku oceny merytorycznej.

W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach więcej niż jednego z priorytetów Rządowego Programu PROO w edycji 2024, umowa zostanie podpisana z Wnioskodawcą wyłącznie w ramach jednego priorytetu, wybranego przez Wnioskodawcę.

 

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.