Wyniki konkursu: PROO Priorytety 1b, 2a, 3, edycja 2022

26 maja, 2022

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu ogłoszonego na rok 2022 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytetach 1b, 2a oraz 3.

 

 

W ramach tegorocznego naboru w Priorytetach 1b, 2a oraz 3 do dofinansowania rekomendowanych zostało 27 wniosków, w tym:

  • 1 wniosek w Priorytecie 1b: Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych;
  • 12 wniosków w Priorytecie 2a: Kapitały żelazne – dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych;
  • 14 wniosków w Priorytecie 3: Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

 

Listy wniosków znajdują się poniżej:

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznaje dotacji.

 

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 marca 2022 r. (o ile wniosek zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu, w przypadku PROO 1b – od 1 stycznia 2022 r.).