Wyniki oceny formalnej Konkursu: Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021-2023]

5 stycznia, 2021

Mamy wyniki oceny formalnej Konkursu Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021-2023]! Zapraszamy organizacje biorące w nim udział o zapoznanie się z kartą ocen.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Programu Korpus Solidarności, w którym wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

Wyniki

W konkursie złożono aż 37 wniosków (co bardzo as cieszy!) i każdy z nich uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Lista wniosków ocenionych formalnie

Informacja o wyniku oceny formalnej została udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.