Wyniki oceny formalnej Konkursu: Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022 – 2024

4 maja, 2022

Mamy wyniki oceny formalnej Konkursu: Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2022 – 2024.

Zapraszamy organizacje biorące w nim udział o zapoznanie się z kartą ocen.
W konkursie złożono 21 wniosków, wszystkie z nich uzyskały pozytywną ocenę formalną.

 

Informacja o wyniku oceny formalnej została udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.