Wyniki oceny formalnej Konkursu Uzupełniającego Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021-2023]: woj. podkarpackie i woj. zachodniopomorskie

Mamy wyniki oceny formalnej Konkursu Uzupełniającego Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021-2023]! Zapraszamy organizacje biorące w nim udział do zapoznania się z kartą ocen.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Programu Korpus Solidarności, w którym wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

 

Wyniki

W konkursie złożono 5 wniosków i każdy z nich uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

Lista wniosków ocenionych formalnie

Informacja o wyniku oceny formalnej została udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Maria Dziecielska 28 kwietnia 2021 2:22:39
Wprowadził informację do BIP Maria Dziecielska 28 kwietnia 2021 2:22:39
Ostatnio modyfikował: Magda Stec 30 kwietnia 2021 1:12:20