Wyniki oceny formalnej Konkursu Uzupełniającego Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021-2023]: woj. podkarpackie i woj. zachodniopomorskie

28 kwietnia, 2021

Mamy wyniki oceny formalnej Konkursu Uzupełniającego Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021-2023]! Zapraszamy organizacje biorące w nim udział do zapoznania się z kartą ocen.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Programu Korpus Solidarności, w którym wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

14 grudnia 2020 1024x373 1

Wyniki

W konkursie złożono 5 wniosków i każdy z nich uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

Informacja o wyniku oceny formalnej została udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.