Wyniki oceny formalnej wniosków w PROO 2a

10 marca, 2021

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO priorytet 2a  – Kapitały żelazne – dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych, edycja 2021.

W Systemie Obsługi Dotacji w okresie od 1 lutego do 1 marca 2021 roku (do godz. 14.00) złożono 160 wniosków: 1 nie spełnił kryteriów formalnych, a 159 zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania (pdf)

Lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania (pdf)

Listy oceny formalnej – do pobrania (xls)

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wyników oceny formalnej (do dnia 15 marca 2021 roku). Odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu przez NIW-CRSO bez badania jego zasadności. Odwołanie wnosi się przy użyciu Systemu Obsługi Dotacji.