Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych w PROO 1a

26 lutego, 2021

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków wstępnych złożonych w ramach Priorytetu PROO 1a, Edycja 2021, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Poniżej prezentujemy jej wyniki.

Wszystkie wnioski wstępne złożone w Systemie Obsługi Dotacji zostały poddane ocenie formalnej. Na 2286 złożonych wniosków 10 nie spełniło kryteriów formalnych, a 2276 zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku, a karta oceny udostępniona zostanie w Systemie Obsługi Dotacji.

Lista wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pdf)

Lista wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pdf)

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wyników oceny formalnej (do dnia 03 marca 2021 roku). Odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu przez NIW-CRSO bez badania jego zasadności. Odwołanie wnosi się przy użyciu Systemu Obsługi Dotacji.