Wyniki oceny merytorycznej: Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu [edycja 2021-2023]

2 marca, 2021

Wyniki oceny merytorycznej

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej w drugim konkursie na Partnerów Lokalnych Korpusu Solidarności! Zapraszamy do sprawdzenia, kto został wybrany do realizacji naszych działań na lata 2021-2023.

1 marca 2021 r. odbył się Panel Ekspertów, którzy dokonali końcowej oceny merytorycznej wniosków złożonych w Konkursie Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023. Wybrani Partnerzy będą realizować działania zapisane w Programie w obrębie swojego regionu przez najbliższe trzy lata.

 

Wyniki

W ramach oceny merytorycznej eksperci ocenili 37 wniosków, które wcześniej pomyślnie przeszły ocenę formalną.

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe:

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji.pdf
Lista wniosków rezerwowych.pdf

 

Partnerzy Korpusu Solidarności

Organizacjom, które zostały wybrane w Konkursie na Partnerów Lokalnych serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję na owocną współpracę, a pierwsze działania już przed nami. Zatem, do zobaczenia!