Wyniki oceny merytorycznej PIR, edycja 2022

1 września, 2022

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 Edycja 2022. Program jest realizowany przez NIW-CRSO we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

 

W konkursie złożono łącznie 470 ofert.

  • w ramach Zadania nr 1Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych dofinansowanie uzyska 89 ofert
  • w ramach Zadania nr 2Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle dofinansowanie uzyska 150 ofert

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji. Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować zadania mające na celu rozwój ich kapitału infrastrukturalnego, społecznego oraz potencjału instytucjonalnego.

 

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi.