Wyniki oceny merytorycznej PROO Priorytet 1a, edycja 2022

16 sierpnia, 2022

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytecie 1a. 

 

W ramach tegorocznego naboru  w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w Priorytecie 1a, edycji 2022 do dofinansowania rekomendowane zostały 94 wnioski spośród 268, które brały udział w etapie wniosków pełnych konkursu.

 

Próg punktowy pozwalający na otrzymanie dofinansowania wyniósł 97,5 pkt. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wyniosła 37 288 800,00 zł.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznaje dotacji.

 

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2022 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).