Wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych PROO 1a

27 maja, 2022

Przedstawiamy wyniki oceny wniosków wstępnych złożonych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, Priorytet 1a.

 

 

Do etapu wniosków pełnych zakwalifikowano 285 wniosków wstępne ocenionych na minimum 47,5 pkt (średnia ocen ekspertów).

 

 

Nabór wniosków pełnych rozpocznie się 27 maja br. o godzinie 15:00 i będzie trwał do dnia 13 czerwca do godziny 15:00.

 

 

Listy wniosków znajdują się poniżej: