Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie PIR 2024!

23 listopada, 2023

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2024. Program jest realizowany przez NIW-CRSO we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

 

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować zadania mające na celu rozwój ich kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego.

W konkursie złożono łącznie 579 ofert, wszystkie przekazano do oceny merytorycznej.

 

  • W ramach Zadania nr 1: Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych dofinansowanie uzyskają 123 oferty.
  • W ramach Zadania nr 2: Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych dofinansowanie uzyska 105 ofert.

 

Listy dostępne są w zakładce Polski Inkubator Rzemiosła – Edycja 2024 – wyniki oceny merytorycznej (link)

 

Z organizacjami, których oferty zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się pracownicy Biura Programów Tematycznych na początku grudnia. Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła skierowany jest do organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce oraz znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje jego rozwojowi.