WYNIKI OCENY WNIOSKÓW PEŁNYCH W PRIORYTECIE 1a PROO

9 sierpnia, 2019

Prezentujemy wyniki oceny wniosków pełnych w Priorytecie 1a PROO. Konkurs składał się z dwóch etapów – naboru wniosków wstępnych, w którym złożono 3868 wniosków oraz naboru wniosków pełnych, w którym złożono 310 wniosków. Do dofinansowania rekomendowane zostały 154 wnioski.

Serdecznie gratulujemy organizacjom, których wnioski zostały przeznaczone do dotacji. Wierzymy w to, że wsparcie, które otrzymacie z PROO przyczyni się do rozwoju i budowy silnych organizacji pozarządowych w Polsce

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele Biura Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2019 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu.).

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz