Wyniki oceny wniosków – PROO 2a

10 czerwca, 2020

Przedstawiamy wyniki konkursu PROO 2a, edycja 2019-2020.

W ramach konkursu zostało złożonych 175 wniosków. Organizacje ubiegały się o otrzymanie dotacji operacyjnej na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie proces oceny formalnej. Następnie na podstawie oceny merytorycznej zostały przygotowane listy rankingowe.

Do dofinansowania wybranych zostało 24 wniosków. W przypadku niniejszego konkursu granica punktowa powyżej której organizacje zakwalifikowały się do dofinansowania wyniosła 93 pkt.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w poszczególnych latach rozłożyła się następująco:

  • W roku 2020 i 2021 łącznie 7.532.899,21 zł – nie więcej niż 8.000.000 zł w 2020 roku, oraz nie więcej niż 4.500.000 zł w 2021 roku.
  • W roku 2022 łącznie 2.000.000,00 zł.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem!

Listy wniosków: