Wyniki oceny wniosków w Konkursie ROHiS 2020

11 marca, 2020

Prezentujemy wyniki wniosków w Konkursie ROHiS 2020.

W ramach Konkursu złożono 7 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i te poddano w kolejnym etapie ocenie merytorycznej.

Siedem wniosków zostało zakwalifikowanych do realizacji.

Serdecznie gratulujemy. Wierzymy, że dotacja z ROHiS przyczyni się do wsparcia działań programowych realizowanych przez organizacje harcerskie i skautowe oraz wzmocnienia instytucjonalnego tych podmiotów!

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się indywidualnie przedstawiciele Biura Programów Tematycznych.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji