WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W PRIORYTECIE 3 PROO

18 lipca, 2019

Prezentujemy wyniki wniosków w Priorytecie 3 PROO.

Gratulujemy organizacjom, które będą z nami współtworzyć nowatorskie rozwiązania w obszarze mediów obywatelskich i organizacji strażniczych.

W konkursie złożono 223 wnioski.

Do dofinansowania rekomendowane zostały 32 wnioski.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele Biura Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2019 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu.).

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz

Zarządzenie w sprawie powołania panelu ekspertów w celu dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach PROO Priorytet 3