WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W PRIORYTECIE 4 PROO 2020

16 czerwca, 2020

Prezentujemy wyniki wniosków w Priorytecie 4 PROO Edycja 2020.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować nowatorskie projekty w zakresie think tanków.

W konkursie złożono 107 wniosków.

Do dofinansowania rekomendowanych zostało 27 wniosków.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele Biura Programów Tematycznych.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz