WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W PRIORYTECIE 4 PROO

Prezentujemy wyniki wniosków w Priorytecie 4 PROO.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować nowatorskie projekty w zakresie think tanków.

W konkursie złożono 132 wnioski.

Do dofinansowania rekomendowanych zostało 25 wniosków.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele Biura Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2019 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji – pobierz
Lista wniosków rezerwowych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na brak środków – pobierz
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych do realizacji ze względu na negatywną ocenę merytoryczną – pobierz

Zarządzenie w sprawie powołania panelu ekspertów w celu dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie organizowanym w ramach PROO Priorytet 4

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 17 lipca 2019 12:37:52
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 17 lipca 2019 12:37:52
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 18 lipca 2019 4:50:56