Wyniki wstępnej oceny wniosków w PROO 1a

29 kwietnia, 2020

Przedstawiamy wyniki oceny wniosków wstępnych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020

W ramach tegorocznego naboru wniosków wstępnych PROO 1a 2020 podmioty uprawnione do udziału w konkursie złożyły 2102 wnioski. Organizacje mogły ubiegać się o wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

W 2020 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 17 800 000,00 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w 2020 r. wynoszą odpowiednio 3 686 508,26 zł w 2021 r. i 30 576 510,00 zł w 2022 r.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 177 najwyżej ocenionych wniosków wstępnych.

Próg punktowy pozwalający na udział w naborze wniosków pełnych wyniósł 48,5 punktów.

Wszyscy Wnioskodawcy automatycznie otrzymają karty ocen złożonego wniosku w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO lub pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

Gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie konkursem!

Nabór wniosków pełnych

Nabór wniosków pełnych rozpocznie się 4 maja o godzinie 12.00 i będzie trwał dwa tygodnie – do 18 maja, do godziny 12.00.

W pierwszym tygodniu naboru zorganizowane zostanie webinarium dla organizacji, których wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

 

 

Listy:

Lista wniosków wstępnych zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu PROO 1a 2020 .xls .pdf

Lista wniosków wstępnych niezakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu PROO 1a 2020 .xls .pdf