Wystartował IX OFIP. Ważne informacje w sprawie powołania Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie UE

26 czerwca, 2024

FORMAT BANNER WWW NIW (50)

Wystartowało IX Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP), które od lat zrzesza osoby działające w organizacjach pozarządowych, samorządach, administracji publicznej oraz biznesie. W trakcie pierwszego dnia wydarzenia, Marek Krawczyk, wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ogłosili powołanie Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji.

Marek Krawczyk swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowań za zaproszenie na wydarzenie. Podkreślił, że w tym roku po raz pierwszy bierze udział w wydarzeniu jako przedstawiciel polskiego rządu. Zaznaczył, że „OFOP to bardzo ważna organizacja, która od lat wpisuje się w społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Jest bardzo aktywnym uczestnikiem tej dyskusji (…) i inspiratorem wielu zmian.

 

W trakcie spotkania Marek Krawczyk i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosili, że łącząc siły powołują Radę Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie UE, która pozwoli na częste spotkania i rozmowy o prezydencji, aby organizacje miały na nią realny wpływ. Marek Krawczyk podkreślił, że „Rada będzie miejscem dialogu, współpracy, organizacji pozarządowych ze stroną Rządową. Przede wszystkim (…) wypracowywaniem prawdziwego kształtu tej prezydencji”.

 

Do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji trafi 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Każda z tych osób będzie musiała mieć poparcie 10 organizacji, albo 3 federacji. Marek Krawczyk zachęcił do zgłaszania się do gremium i podkreślił, że zgłoszenia można przesyłać do 12 lipca. Zaznaczył  również, że w najbliższych tygodniach zostaną rozpoczęte prace, aby cele, które zostały założone mogły zostać zrealizowane.

 

Minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w trakcie wydarzenia wspomniała również o Danii i Cyprze, i pracy nad wspólnym 18-miesięcznym programem, którego jednym z filarów będzie silna i demokratyczna Europa oparta na społeczeństwie obywatelskim. Na koniec podkreśliła: „Bardzo bym chciała (…), żeby prezydencja nie była o gadaniu, tylko żeby była realnym działaniem, (…) chcę konkretnych zmian”.

 

Marek Krawczyk i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka docenili również, jak ważne są organizacje pozarządowe i jak wielką rolę odgrywają w Państwie.

 

Pierwszy dzień OFIP upłynie pod znakiem sesji poświęconych m.in. tematom wzmacnianiu przestrzeni obywatelskiej w UE, czy łączeniu krajowych realiów społeczeństwa obywatelskiego z działaniami na poziomie UE.

 

Narodowy Instytut Wolności jest partnerem wydarzenia. Podczas drugiego dnia OFIP, Michał Braun dyrektor NIW-CRSO weźmie udział w dyskusji „Wsparcie instytucjonalne organizacji społecznych – potrzeby, oczekiwania i możliwości”. Z kolei podczas trzeciego dnia wydarzenia na stoisku Instytutu, będzie można uzyskać informacje na temat programów jakimi zarządza NIW-CRSO.