Wywiad dyrektora NIW-CRSO dla telewizji wPolsce.pl

30 listopada, 2021

Dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk 30 listopada udzielił wywiadu w programie „Gorące pytania” dla Telewizji wPolsce. Rozmowa z red. Jakubem Maciejewskim była próbą odpowiedzi na główne i zasadnicze pytanie: Czy Polacy są gospodarzami we własnym kraju?

W trakcie rozmowy Wojciech Kaczmarczyk skomentował wyniki badań przeprowadzonych w krajach OECD – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, wg których Polacy w niewielkim stopniu czują, że mają wsparcie ze strony najbliższej wspólnoty oraz że w Polsce występuje jeden z najniższych wskaźników zaangażowania obywatelskiego w życie publiczne.

 

– Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce przez wiele lat nie był priorytetem w polityce państwa (…) W 2017 r. rząd i wicepremier prof. Piotr Gliński podjęli korektę systemu wsparcia organizacji pozarządowych, która obejmuje cykl działań i która w dłuższej perspektywie ma szansę zmienić tę sytuację. Jednak nie nastąpi to z dnia na dzień. To są ogromne zmiany dotyczące zjawisk społecznych – mówił dyrektor Kaczmarczyk.

Pytany o podejmowanie działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, dyrektor NIW-CRSO wskazał, że od początku swojego istnienia Instytut – w ramach konkursów grantowych – kieruje wsparcie do organizacji obywatelskich, które mają niewielkie szanse pozyskania środków z innych źródeł, np. do lokalnych mediów obywatelskich, think tanków obywatelskich. Dyrektor podkreślił również nieocenioną rolę Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest miejscem intensywnego dialogu obywatelskiego. W VI kadencji Rada sformułowała ponad 200 stanowisk dotyczących projektów legislacyjnych i programów rządowych angażując w dialog wiele środowisk obywatelskich. Z kolei w formule Akademii NIW, która obejmuje szkolenia i webinaria, Narodowy Instytut Wolności pragnie docierać z informacją o rządowych programach i kształcić umiejętności przygotowywania i realizacji działań w ramach tych programów.

W dalszej części rozmowy dyrektor przedstawił stopień zaangażowania mieszkańców małych miejscowości.

 

– Ta aktywność jest bardzo duża. To są np. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia regionalistów, które oprócz działań statutowych prowadzą działalność edukacyjną i kulturotwórczą. To mateczniki patriotyzmu – wyjaśniał dyrektor NIW- CRSO.

 

– Uprościliśmy procedury, aby mniejsze organizacje miały większe szanse na aplikowanie o środki publiczne. W największym konkursie, w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 60% wszystkich środków kierujemy do tych najmniejszych organizacji w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców – dodał.

Kończąc swoją wypowiedź, dyrektor Kaczmarczyk poinformował, że już za kilka dni, na początku grudnia, wystartują nabory do trzech największych konkursów w edycji 2022: NOWEFIO, PROO i ROHiS. Jednocześnie zaprosił wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do składania wniosków.