Za nami konferencja Civil Society Gathering: The next steps of youth engagement in Poland

17 kwietnia, 2024

CIVIL SOCIETY GATHERING POLAND

12 kwietnia 2024 roku mury Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wypełniły prezentacje, debaty i dyskusje na temat wolontariatu młodzieżowego, a wszystko za sprawą konferencji „Civil Society Gathering: The next steps of youth engagement in Poland”. W trakcie wydarzenia zostały poruszone tematy dotyczące połączenia sił Polski, Niemiec i Francji w budowaniu wspólnego wolontariatu i przyszłych inicjatyw społecznych. Podczas konferencji poznaliśmy m.in. model francuski, niemiecki i europejski wolontariatu obywatelskiego. Celem spotkania było zainspirowanie polskich wolontariuszy do działania, ale także wymiana informacji i pomysłów pomiędzy wolontariuszami z różnych krajów. W wydarzeniu udział wziął Michał Braun dyrektor NIW-CRSO.

 

 

Tematem piątkowej konferencji był projekt Civil Service, który jest realizowany w wybranych krajach europejskich. Civic Service to program wolontariatu systematycznego, który jest adresowany do pełnoletnich, młodych uczących się osób. W krajach, które wdrażają takie działania „służba obywatelska” jest rozumiana jako kluczowy program edukacyjny. Przez młodzież może być wykorzystywany, jako roczna przerwa w studiach czy pierwsze doświadczenie zawodowe. Udział wolontariuszy w programie umożliwia im nabycie określonych kluczowych kompetencji, zwiększa konkurencyjność na rynku pracy, pozwala zweryfikować plany zawodowe i edukacyjne.

 

W trakcie wydarzenia głos zabrał m.in. Michał Braun, dyrektor NIW-CRSO, który podkreślił „Mamy Korpus Solidarności, krajowy program wspierający wolontariat systematyczny, ale Benjamin Sibille przyszedł do nas z pomysłem połączenia lokalnego wolontariatu z wolontariatem międzynarodowym. Ten pomysł daje wiele możliwości. Wiem, że skoro było to wykonalne we Francji i Niemczech, zastanówmy się jak możemy to zrealizować w Polsce. Inspirujmy się, nawiązujmy kontakty i skorzystajmy z okazji do wymiany poglądów. Zastanówmy się, jak zbudować taki program w Polsce, zbierając energię społeczną, spontaniczne działania, nadając mu ramy zorganizowanego wolontariatu.”

 

Podczas konferencji uczestnicy pierwszych projektów pilotażowych opowiedzieli również o swoich doświadczeniach i o tym, co daje im udział w projekcie. Podczas wydarzenia odbyła się również interaktywna „burza mózgów”, w trakcie której uczestnicy zaproponowali własne pomysły na nazwę polskiego odpowiednika „Nationale Civil Service”. Najwięcej głosów zdobyły: służba obywatelska, służba społeczna i wolontariat obywatelski. Pojawiły się również propozycje nazwy „Staż obywatelski” lub „Praktyka obywatelska”.

 

W spotkaniu, organizowanym przez organizacje obywatelskie, wzięli udział przedstawiciele rządów Polski oraz ambasad Francji i Niemiec, aktywni członkowie organizacji pozarządowych oraz młodzież zaangażowana w działania wolontariackie i obywatelskie w społecznościach lokalnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Dr. Lorenz Barth, z Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie, Audelin Chappuis, Konsul do spraw Kultury i Współpracy z Francuskiej Ambasady, Agnieszka Parol-Górna, Dyrektor Biura Polityki Młodzieżowej w Lublinie.

 

Organizatorami spotkania były Collectif for a European Civic Service, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, oraz Stiftung Zukunft Berlin. Organizację konferencji wspierała również Ambasada Niemiec i Ambasada Francji oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).