Zakończenie pracy Piotra Krygiela na stanowisku Zastępcy Dyrektora NIW-CRSO

23 grudnia, 2020

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński przyjął dziś rezygnację Piotra Krygiela i z dniem 31 grudnia 2020 r. odwołał go ze stanowiska Zastępcy Dyrektora NIW-CRSO.

Piotr Krygiel jest jednym z współtwórców Narodowego Instytutu Wolności. Jako działacz społeczny w Instytucie Sobieskiego był zaangażowany w tematykę obywatelską na Kongresie Polska Wielki Projekt w 2014 i 2015 r. Wspólnie z premierem Piotrem Glińskim i dyrektorem Wojciechem Kaczmarczykiem od 2014 najpierw przygotowywał założenia programu reform skierowanych do sektora obywatelskiego, a następnie uczestniczył w ich wdrażaniu. Od 2016 r. pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego. Był m.in. pomysłodawcą  nowelizacji ustawy hazardowej umożliwiającej utworzenie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i przeznaczanie 4% dopłat do gier Totalizatora Sportowego na inicjatywy obywatelskie. Od 2017 r. pracował w NIW, gdzie odpowiadał za realizację Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności, prowadzenie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za promocję Instytutu i programów, których NIW jest operatorem. Angażował się także w prace nad Programem Rozwoju Organizacji Obywatelskich, w tym szczególnie wsparciem think-tanków.

Podczas spotkania w Instytucie Pan Premier oraz dyrektor NIW podziękowali Piotrowi Krygielowi za wkład w tworzenie Instytutu i programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz bardzo dobrą merytoryczną współpracę, życząc mu jednocześnie ciekawych nowych wyzwań zawodowych.