Zakończenie pracy Weroniki Najdy na stanowisku Zastępcy Dyrektora NIW-CRSO

29 stycznia, 2021

Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński przyjął wczoraj rezygnację Weroniki Najdy i z dniem 31 stycznia 2021 r. i odwołał ją ze stanowiska Zastępcy Dyrektora NIW-CRSO.

Przed rozpoczęciem pracy w NIW Weronika Najda w latach 2016 – 2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej przez cztery lata  była doradcą do spraw konsultacji publicznych w rządowym projekcie rozbudowy brytyjskiej superszybkiej kolei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Weronika Najda jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 r. w Wielkiej Brytanii zdobywała doświadczenie zawodowe w trzecim sektorze i lokalnym samorządzie – zarządzała projektami zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne w sferach mieszkalnictwa i regeneracji terenów miejskich. Jest w trakcie studiów doktoranckich – zajmuje się tematem socjalizacji politycznej i norm obywatelskości młodych Polaków.

W NIW-CRSO, gdzie pracowała od 2018 r., zajmowała się Programem Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich FIO, Programem Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych ROHiS i Programem Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, a także Programem Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Prof. Gliński i Dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk podziękowali Weronice Najdzie za bardzo dobrą współpracę, zaangażowanie i działania na rzecz Instytutu oraz rozwoju programów, których NIW jest operatorem, życząc jej powodzenia w działalności naukowej i dalszej pracy zawodowej.