Zakończony nabór wniosków w Priorytecie 3 i 4 PROO – liczba wniosków

2 marca, 2021

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Priorytetu 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich Edycja 2021 oraz Priorytetu 4 Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich Edycja 2021 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2014 – 2020 PROO.

Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wniosek w konkursie, podczas naboru który trwał od 1 lutego do 1 marca 2021 roku. W trakcie naboru w Konkursie PROO3 złożono 220 wniosków, a w Konkursie PROO4 180 wniosków.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w konkursie.