Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Priorytetu 2a

15 kwietnia, 2020

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Priorytetu 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych, edycji 2019-2020 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2014 – 2020 PROO.

Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wniosek wstępny w konkursie, podczas trwającego sześć tygodni naboru od 4 marca do 14 kwietnia 2020 r. W trakcie naboru wpłynęło 175 wniosków.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym. Planujemy ogłosić wyniki do końca maja br.