Zakończyliśmy nabór wniosków wstępnych w Priorytecie 1a PROO

4 marca, 2020

Zakończyliśmy nabór wniosków wstępnych w ramach edycji 2020 Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2014 – 2020 PROO. Organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane mogły złożyć wniosek wstępny podczas trwającego cztery tygodnie naboru: od 4 lutego do 4 marca 2020 (do godz. 12.00).

W trakcie naboru wpłynęło 2102 wniosków.

Łączna kwota wnioskowanych dotacji to prawie 1 mld 100 tys. zł.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w konkursie. W najbliższych dniach oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym.

Ogłoszenie wyników planowane jest w drugiej połowie kwietnia.