Zamówienia

Na tej stronie publikujemy wszystkie aktualne zamówienia i zapytania ofertowe:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów edukacyjnych w formie instruktaży do zamieszczenia na stronie Programu Korpus Solidarności.

Zamówienie obejmuje serię 10 materiałów opracowanych metodą Graphic Recording do 3 minut każdy.

 

Oferty wraz z dokumentami prosimy przesyłać do 23 września 2020 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: ktadeusiak-jeznach@niw.gov.pl w temacie wpisując „Oferta – opracowanie materiałów edukacyjnych”.

 

Zapytanie ofertowe – 17.09.2020 r.

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – wzór umowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na VII części:

Część nr I – artykuły piśmiennicze,

Część nr II – artykuły papiernicze,

Część nr III – artykuły tekstylne,

Część nr IV – gadżety,

Część nr V – gadżety VIP,

Część nr VI – pinsy,

Część nr VII – materiały ekspozycyjne.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 28.08.2020 r.

Zmiana terminu składania ofert – nowy termin składania ofert: 16.09.2020 r. godz. 10:00

Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem: https://niw.ezamawiajacy.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i sprzętu IT zgodnie z wykazem zawartym w zapytaniu ofertowym.

Oferty wraz z dokumentami prosimy przesyłać do 8 lipca 2020 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: kszemborski@niw.gov.pl, w temacie wpisując: „Oferta – dostawa artykułów i sprzętu”.

2020.07.01_Zapytanie ofertowe

załącznik nr 2_Umowa_dostawa sprzętu

załącznik nr 1_Formularz oferty

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego szkolenia zamkniętego z zakresu budowania zespołu z elementami komunikacji dla pracowników NIW-CRSO.

Oferty prosimy przesyłać do 7 lipca br. w wersji elektronicznej na adres e-mail: mbondel@niw.gov.pl podając w temacie e-maila „Oferta dotycząca szkolenia zamkniętego”.

2020.06.29_Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1_Formularz oferty (do edycji)

załącznik nr 2_Wzór_umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na opracowaniu scenariuszy i tworzeniu filmów nt. programów, których NIW-CRSO jest operatorem, czyli: Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych (ROHiS), Programu Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności (KS), Programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 (COVID-19) oraz nt. NIW-CRSO, a także nt. planowanego Programu FIO 2021+.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 26.06.2020 r.

26.06.2020 1/PN/2020 – Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert: 06.07.2020 r. godz. 10:00

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://niw.ezamawiajacy.pl

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

Wykonawca może przystąpić do postępowania za pomocą funkcjonalności „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do Platformy poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, następnie zakładkę „Archiwalne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na asyście technicznej i konserwacji, rozwoju i modyfikacji oraz hostingu Systemu Obsługi Dotacji.

Oferty prosimy przesyłać do 15 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: sod@niw.gov.pl podając w temacie e-maila „Oferta dotycząca systemu obsługi dotacji”.

08.06.2020 – Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Formularz oferty (do edycji)

załącznik nr 2 – wykaz usług (do edycji)

załącznik nr 3 – oświadczenie (do edycji)

załącznik nr 4 – OPZ

załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy

Szanowni Państwo zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) na adaptację budynku hotelowego przy ul. Belwederskiej 46/50 na budynek biurowy oraz uczestniczenie w charakterze biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie sporządzonego PFU.

W imieniu Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego postępowanie prowadzi Kancelaria Prawna PIERÓG & Partnerzy.

Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie Kancelarii:

https://www.pierog.pl/przetargi/n/sporzadzenie-programu-funkcjonalno-uzytkowego-pfu-na-adaptacje-budynku-hotelowego-przy-ul-belwederskiej-4650-na-budynek-biurowy-oraz-uczestniczenie-w-charakterze-bieglego-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-wykonanie-dokumentacji-projekt.html

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@pierog.pl w terminie do 9 kwietnia  2020 r.

Informacja o wyborze oferty

Przedmiotem zamówienia jest usługa restauracyjna z wynajęciem sali szkoleniowej na terenie Warszawy w dniu 9 marca 2020 r.

Oferty prosimy składać do 3 marca 2020 r. do godz. 11:00.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo – restauracyjna z wynajęciem sali szkoleniowej na terenie Warszawy w dniach 27-28 lutego 2020 roku.

Oferty należy składać do dnia 19 lutego 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania – Ewaluacja ex-ante projektu Programu FIO 2021+.

Termin składania ofert: 17.02.2020 r., do godziny 10.00.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo – restauracyjna z wynajęciem sal szkoleniowych na terenie Warszawy w terminie dwóch następujących po sobie dni, w okresie od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r.

Oferty należy przesyłać do dnia 6 lutego 2020 r. do godz. 11.00.

Przedmiotem zamówienia jest: administrowanie serwerami na których zainstalowana jest aplikacja Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego, w tym zapewnienie wsparcia technicznego aplikacji, przygotowanie do pięciu raportów na potrzeby NIW-CRSO oraz wprowadzenie zmian usprawniających działanie aplikacji.

Termin składania ofert do 03.02.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo – restauracyjna z wynajęciem sal szkoleniowych na terenie Warszawy w terminie 30-31.01.2020 r.

Oferty należy przesyłać do dnia 22 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu – 15.01.2020 r.

zał. nr 2 – formularz oferty (do edycji)

zał. nr 3 – wykaz usług (do edycji)

zał. nr 5 – zobowiazanie podmiotu trzeciego

Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe oraz zakup biletów kolejowych krajowych i zagranicznych na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na oferty czekamy do 23 grudnia 2019 r. do godz. 11.00.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na oferty czekamy do 18 grudnia 2019 r.

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – wykaz usług

załącznik nr 3 – wzór umowy

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu elektronicznych nośników reklamowych, w ramach którego zostanie przeprowadzona emisja spotów 30 sekundowych promujących Korpus Solidarności, jeden z programów NIW-CRSO. Emisja spotów ma mieć miejsce na ekranach (np. monitorach informacyjnych/ekranach LCD) w pojazdach komunikacji zbiorowej – miejskiej, regionalnej i ogólnopolskiej (tramwaje, autobusy, metro, pociągi).

Na oferty czekamy do dnia: 16.12.2019 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem sal szkoleniowych na terenie Warszawy w terminie: 2 następujące po sobie dni w okresie od 16.12.2019 r. do 20.12.2019 r.

Na oferty czekamy do dnia 9 grudnia 2019 r. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji noclegów w hotelach krajowych i zagranicznych na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na oferty czekamy do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 11.15.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oryginalnych tonerów do drukarek.

Termin składnia ofert: 28.11.2019 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem sal szkoleniowych na terenie Warszawy w terminie 9-10 grudnia 2019 r.

Na oferty czekamy do dnia 25.11.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie ogólnopolskiej społecznej kampanii promocyjnej, która ma na celu zainicjować budowę silnej marki Korpusu Solidarności.

Na przedmiot zamówienia składać się będą następujące elementy:

a) produkcja 1 spotu w dwóch wersjach (30-sekundowa i maksymalnie 60-sekundowa),

b) produkcja 2 spotów radiowych o długości do 30 sekund każdy,

c) produkcja minimum 3 banerów i innych formatów internetowych,

d) opracowanie mediaplanu, czyli optymalnego planu emisji reklam w wybranych kanałach (obowiązkowo: telewizja, radio, internet (w tym platformy VOD), kina),  z uwzględnieniem odpowiednich grup odbiorców, kalendarza emisji i estymacji kosztów dotarcia,

e) realizacja kampanii w mediach (wykupienie i zrealizowanie emisji w zaplanowanych kanałach).

 

Zamawiający zaprasza na zebranie wszystkich zainteresowanych Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Zebranie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

Załączniki:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na opracowanie koncepcji wraz ze scenariuszami i realizacją promocyjno-informacyjnych materiałów filmowych na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy ramowej złoży od 3 do 29 zamówień jednostkowych, jednak ostateczna ilość złożonych zamówień jednostkowych uzależniona będzie od faktycznych bieżących potrzeb Zamawiającego.

Data publikacji: 31.10.2019 r.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 18.11.2019 r.

 

Załączniki:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie założeń, zredagowanie i wydrukowanie książki/publikacji obejmującej swą tematyką zagadnienia z zakresu społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce.

Termin składania ofert: 31.10.2019 r., do godziny 10.00.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rozwoju strony www.niw.gov.pl i obejmująca badanie potrzeb użytkowników i user experience, modyfikację kodu źródłowego strony (wraz z przekazaniem ostatecznej wersji kodu źródłowego) i systemu CMS, dodanie nowych funkcjonalności na stronie oraz zapewnienie obsługi informatycznej strony.

Termin składania ofert: 22.10.2019 r., do godziny 15.00.

16.10.2019 Zapytanie ofertowe

opis wyszukiwarki opp

zał. nr 1 – formularz oferty (do edycji)

odpowiedź na pytanie z dnia 18.10.2019 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pogłębionej analizy mechanizmów wdrażania Priorytetu I – Małe inicjatywy i Priorytetu IV – Silne organizacje pozarządowe P FIO 2014-2020.

Termin składania ofert: 21.10.2019 r. (poniedziałek), do godziny 08.00.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja jednodniowej konferencji oraz uroczystej części pokonferencyjnej w dniu 29 listopada 2019 roku w Warszawie.

Na oferty czekamy do dnia 17.10.2019 r. do godz. 11.15.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych do siedziby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na oferty czekamy do 6 października 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem sali na terenie m.st. Warszawy w terminie 24-25.10.2019 r.

Na oferty czekamy do dnia 13.09. 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem sali na terenie m.st. Warszawy w terminie 26-27.09.2019 r.

Na oferty czekamy do 06.09. 2019 r. do godz. 10.00.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów do siedziby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na oferty czekamy do 23.08.2019 r. do godz. 11.00.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem sali na terenie m.st. Warszawy w terminie 26-27.08 i 29-30.08. 2019 r.

Na oferty czekamy do 16.08. 2019 r. do godz. 12.00.

13.08.2019 – odpowiedzi na pytania

09.08.2019 r. – ogłoszenie o zamówieniu 6/US/2019

formularz oferty (do edycji)

21.08.2019 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem sali na terenie m.st. Warszawy w terminie 8-9 sierpnia 2019 r.

Na oferty czekamy do 31.07. 2019 r. do godz. 12.00.

 

5/US/2019 – ogłoszenie_o_zamówieniu

formularz oferty (do edycji)

08.08.2019 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie 27 projektów graficznych gadżetów i materiałów promocyjnych na rzecz NIW i projektów NIW,
w tym praca kreatywna (na podstawie przekazanych przez NIW-CRSO wstępnych wytycznych), przygotowanie plików graficznych wg określonych parametrów, DTP, inne.

Termin składania ofert 11 07 2019 g. 23:59

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 45 pozycji asortymentowych materiałów promocyjnych. Zamówienie obejmuje naniesienie projektów graficznych, logo oraz innych oznaczeń na zamawianych materiałach promocyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz dostarczenie zamawianych materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego.

Data publikacji: 27.06.2019 r.

Termin składania ofert: 08.07.2019 r. godz. 11:15

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem sali na terenie m.st. Warszawy w terminie 23 -24 czerwca 2019 r.

Na oferty czekamy do 12.06.2019 r. do godz. 9:00.

4-US-2019 Ogłoszenie o zamówieniu – usługi hotelowo – restauracyjne

formularz oferty (do edycji)

10.06.2019 r. – Odpowiedzi na zapytania

10.06.2019 r. – Zmiany w ogłoszeniu i zmiana terminu składania ofert

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji w Warszawie jednodniowego seminarium międzynarodowego 28 czerwca 2019 roku.

Na oferty czekamy do 10.06.2019 r. do godz. 9:00.

3/US/2019 Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa organizacji jednodniowego seminarium międzynarodowego

Formularz oferty (do edycji)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 17.06.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo – restauracyjna z wynajęciem sal szkoleniowych na terenie m.st. Warszawy w związku z organizacją spotkania informacyjnego dla Partnerów Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 w dniach 8-9 lipca 2019 r. (nr 2/US/2019).

Na oferty czekamy do 12.06.2019 r. do godz. 9:00.

2/US/2019 Ogłoszenie o zamówieniu – usługi hotelowo-restauracyjne

Formularz oferty (do edycji)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 28.06.2019 r.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem sali szkoleniowej na terenie Warszawy w związku z organizacją szkolenia dla ekspertów oceniających w konkursach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w dniach 15-16 marca 2019 r. Szczegóły w poniższym pliku.

PROO_ogłoszenie o zamówieniu_szkolenie ekspertów PROO

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie zmian w Bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, w tym usprawnienie jej działania oraz dostosowanie formularzy i wydruków sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego oraz sprawozdania finansowego do aktualnego stanu prawnego. Szczegóły w poniższym pliku.

zapytanie ofertowe_baza sprawozdań_2019_zmiany

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych i kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych, ubezpieczenia oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz. Szczegóły w poniższych plikach.

Zapytanie ofertowe hotele i bilety

załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia.docx

załacznik 2 – istotne postanowienia umowy.docx

załącznik 3 – formularz oferty.docx

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Szczegóły w poniższych plikach.

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa artykułów biurowych

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – wzór umowy

załącznik do oferty – formularz ofertowo-cenowy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu osób taksówkami na każdorazowe wezwanie Zamawiającego i w zależności od jego potrzeb. Usługa świadczona będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Szczegóły w poniższych plikach.

Zapytanie ofertowe taksówki

zał.1 formularz oferty

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Szczegóły w poniższych plikach.

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa artykułów biurowych

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – wzór umowy

załącznik do oferty – formularz ofertowo-cenowy

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze wsparciem technicznym w zakresie obsługi Generatora Sprawozdań FIO oraz Bazy Sprawozdań FIO, w odniesieniu do wszystkich edycji, w tym bieżące konsultacje (bezpośrednie, telefoniczne, mailowe), realizowanych od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Szacuje się wykonanie ok. 40 godzin pracy programisty w ciągu miesiąca oraz nielimitowaną interwencję typu helpdesk dla pracowników zajmującym się P FIO.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie świadczyć powyższe usługi przez okres trwania umowy, czyli w 2019 roku.

Pełna treść zapytania ofertowego (.pdf)

Przedmiotem zamówienia jest administrowanie serwerem, na którym jest zainstalowana aplikacja Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego, w tym zapewnienie wsparcia technicznego aplikacji oraz przygotowanie do 10 raportów na potrzeby NIW-CRSO. Szczegóły w poniższym pliku.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 drukarek, 1 urządzenia wielofunkcyjnego oraz oryginalnych kompletów tonerów do tych urządzeń. Szczegóły w poniższym pliku.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wskazanego w ofercie sprzętu multimedialnego dla NIW-CRSO w celu wyposażenia sali konferencyjnej oraz sali spotkań.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacyjnej w technologii VoIP, dzierżawy wirtualnej centrali telefonicznej oraz zakup aparatów telefonicznych IP dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Szczegółowy zakres usługi w pliku poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru Ofert na przygotowanie założeń, przeprowadzenie badania/analizy wybranego obszaru Programu FIO oraz sporządzenie z niego raportu do 29 października 2018.

Zakres tematyczny możliwych do przeprowadzenia analiz ograniczony jest obszarem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz terminem jego realizacji – do lat 2014-2018.

Łączna kwota przygotowania i przeprowadzenia analizy oraz sporządzenia z niej raportu w ramach wydłużonego naboru nie może przekroczyć 20.000 zł. Każdy podmiot/osoba może złożyć tylko jedną ofertę na przeprowadzenie jednego badania. Przeprowadzenie badania oraz sporządzenie raportu musi zostać zakończone do dnia 20 grudnia 2018 roku.

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w temacie wpisując „Oferta – analiza FIO” na adres e-mail: Damian.Ziolek@niw.gov.pl w terminie do dnia 29 października 2018 do godziny 08:00 (decyduje data wpływu).

Wszelkich informacji udziela Pan Damian Ziółek, Specjalista w Biurze Programu FIO, NIW-CRSO, e-mail: Damian.Ziolek@niw.gov.pl tel. 601-901-285.

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 niszczarek o średniej oraz 1 o wysokiej wydajności. Urządzenia powinny być nowe i objęte dwuletnią gwarancją. Szczegóły w poniższym pliku.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa licencji Microsoft Office Standard MOLP GOV dla 24 użytkowników na potrzeby Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie założeń oraz przeprowadzenie badania/analizy wybranego obszaru Programu FIO oraz sporządzenie z niego raportu.

Zakres tematyczny możliwych do przeprowadzenia analiz ograniczony jest obszarem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz terminem jego realizacji – do lat 2014-2018.

Łączna kwota przygotowania i przeprowadzenia analizy oraz sporządzenia z niej raportu nie może przekroczyć 25.000 zł. Każdy podmiot/osoba może złożyć tylko jedną ofertę na przeprowadzenie jednego badania. Przeprowadzenie badania oraz sporządzenie raportu musi zostać zakończone do dnia 20 grudnia 2018 roku.

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej w temacie wpisując „Oferta – analiza FIO” na adres e-mail: Damian.Ziolek@niw.gov.pl w terminie do 15 października 2018 do godziny 08:00 (decyduje data wpływu).

Wszelkich informacji udziela Pan Damian Ziółek, Specjalista w Biurze Programu FIO, NIW-CRSO, e-mail: Damian.Ziolek@niw.gov.pl tel. 601-901-285.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie organizacji w Warszawie dwudniowej konferencji dla ok. 400 osób. Usługa obejmuje przygotowanie konferencji w zakresie logistycznym i organizacyjnym, jak i zapewnienie obsługi recepcyjnej w trakcie konferencji. Szczegółowy zakres usługi w pliku poniżej.
Termin: 29-30 listopada, każdego dnia w godz. 9:00-17:00.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oryginalnych tonerów do drukarek. Tonery powinny być nowe i nie mogą być zamiennikami.

Pełna treść zapytanie ofertowego (.pdf)

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu AGD – dwóch lodówek, dwóch kuchenek mikrofalowych, dwóch czajników elektrycznych, dwóch ekspresów do kawy oraz sześciu termosów konferencyjnych – z przeznaczeniem na wyposażenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Sprzęt powinien być nowy i objęty minimum dwuletnią gwarancją.

Pełna treść zapytania ofertowego (.pdf)

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy  wykonania usługi polegającej na wytworzeniu, wdrożeniu, utrzymaniu oraz rozwoju systemu informatycznego, który będzie służył do obsługi uczestników Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego „Korpus Solidarności”, realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Przedmiot zamówienia:

 1. Usługa polegająca na wytworzeniu, wdrożeniu, utrzymaniu, zapewnieniu hostingu oraz rozwoju Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW).
 2. Usługa będzie realizowana w dwóch etapach: I etap – wykonanie i wdrożenie SOW; II etap – utrzymanie, hosting oraz rozwój SOW
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w rozdziale XVII niniejszego dokumentu.
 4. Zleceniodawca na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę nieprzekraczającą w PLN równowartości 30 000 euro brutto.

Pełna treść  zapytania ofertowego (.docx)

Pełna treść zapytania ofertowego (.pdf)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania
w czystości pomieszczeń biurowych (ok. 60 stanowisk pracy), socjalnych (dwa pomieszczenia), toalet
(dwa pomieszczenia), korytarzy i ciągów komunikacyjnych położonych na dwóch kondygnacjach
w Centrum Biurowo-Bankowym Kaskada przy al. Jana Pawła II 12 w Warszawie o powierzchni ok. 1200
m2.
Zakres usługi obejmuje m.in.:

 1. Cztery razy w tygodniu sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, toalet, korytarzy, ciągów
  komunikacyjnych:
 • odkurzanie wykładzin dywanowych,
 • zamiatanie i mycie podłóg twardych (głównie pomieszczenia socjalne i toalety),
 • wycieranie kurzu, odkurzanie mebli tapicerowanych, a w przypadku zabrudzenia ich czyszczenie,
 • mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, lamp biurowych,
  wyłączników, koszy na śmieci, parapetów okiennych, drzwi itp. środkami myjącokonserwującymi,
 • utrzymanie czystości w toaletach: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, luster,
  umywalek, drzwi, pojemników na mydło, papier itp.,
 • opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków foliowych, wynoszenie nieczystości do
  miejsc wyznaczonych oraz dbanie o czystość w tych miejscach,
 • opróżnianie niszczarek,
 • uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych tj. papier toaletowy (do pojemników), mydło
  w płynie, kostki zapachowe WC, ręczniki papierowe,
 • usuwanie zabrudzeń (plam) z wykładzin dywanowych.

Pełna treść zapytania ofertowego

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania usługi polegającej na wytworzeniu, wdrożeniu, utrzymaniu oraz rozwoju systemu informatycznego. System będzie służył do obsługi uczestników Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego „Korpus Solidarności”, realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, zawierające podatek od towarów i usług. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie wartości szacunkowej zamówienia w przedmiocie jak niżej z uwzględnieniem opisu, zakresu, zadań, terminu wykonania, obowiązków umownych itp. opisanego przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wytworzeniu, wdrożeniu, utrzymaniu oraz rozwoju systemu informatycznego – System Obsługi Wolontariatu (SOW), który pozwoli na kompleksową obsługę uczestników Programu. SOW składał się będzie z dwóch zasadniczych modułów: części informacyjnej Programu (SOWI) oraz części kojarzeniowej dla uczestników, pozwalającej prowadzić ich rekrutację, prezentować oferty wolontariackie i utrzymywać z nimi relacji w oparciu narzędzie CRM (SOWK). Użytkownikami SOW będą osoby zainteresowane wolontariatem, a w szczególności wolontariusze i przedstawiciele organizacji korzystających z pomocy wolontariuszy.

Korzystanie z SOWI będzie ogólnie dostępne, natomiast pełne korzystanie z SOWK, będzie wymagało posiadania konta użytkownika.

Przedmiot zamówienia obejmuje także:

 • przeszkolenie grupy 25 osób z obsługi systemu,
 • usługi utrzymania,
 • usługi rozwoju i modyfikacji,
 • hosting systemu,
 • przygotowanie powykonawczej dokumentacji systemu.

Pełna treść zapytania
Załącznik nr 1

Planujemy zlecenie usługi polegającej na wytworzeniu Systemu Obsługi Dotacji (SOD), który pozwoli na kompleksową obsługę programów realizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) drogą elektroniczną.

NIW-CRSO jest odpowiedzialny za zarządzanie programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nasze wsparcie kierujemy przede wszystkim do organizacji pozarządowych, które w drodze konkursów mogą ubiegać się o dotacje przeznaczone na realizację zadań obejmujących m.in. wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej, wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, wspieranie zaangażowania obywateli w życie publiczne, promocję poszanowania i ochrony praw człowieka i praw obywatelskich

Poza wytworzeniem SOD, od wykonawcy oczekiwać będziemy również:

 • asysty technicznej i konserwacji systemu,
 • rozwoju i modyfikacji systemu,
 • hostingu systemu,
 • transferu wiedzy na temat sposobu z zasad działania systemu.

System SOD będzie składał się z trzech podstawowych modułów funkcjonalnych:

 • modułu realizatora,
 • modułu wnioskodawcy,
 • modułu oceny.

Użytkownikami SOD będą:

 • NIW-CRSO jako podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków o dotację, przyznanie środków na realizację zadań opisanych we wnioskach oraz rozliczenie dotacji,
 • wnioskodawcy tj. podmioty ubiegające się o dotację w ramach programów realizowanych przez NIW-CRSO,
 • eksperci zewnętrzni dokonujący oceny wniosków o dotację.

NIW-CRSO, jako realizator programów, będzie dysponował narzędziem, które pozwoli na:

 • przeprowadzenie naboru wniosków,
 • weryfikację formalną wniosku,
 • automatyczne tworzenie list wniosków (pozytywnych/negatywnych formalnie, pozytywnych/negatywnych merytorycznie, przeznaczonych do realizacji, rezerwowych, odrzuconych),
 • zautomatyzowane przygotowywanie umów,
 • prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami,
 • weryfikację sprawozdań i rozliczeń przedstawianych przez wnioskodawców.

Na dole strony zamieszczony został link do zapytania ofertowego. W przypadku zainteresowania realizacją usługi, prosimy o przesłanie do  8 sierpnia br. do godziny 15:00 oferty wg. wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.

Informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenie

Przykładowy wniosek

Wykaz usług

Protokół odbioru

Planujemy zlecenie usługi w zakresie kompleksowego przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) NIW-CRSO.

NIW-CRSO jest nowo powstałą instytucją sektora finansów publicznych – agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (państwowa osoba prawna). Jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służymy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego (m.in. organizacja konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych). Nasza instytucja powstała w tym roku, więc nie posiadała administratora bezpieczeństwa informacji.

Zakres usługi powinien obejmować stałą obsługę i monitoring procesów przetwarzania danych, w tym m.in.:

 1. formalne przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych,
 2. przeprowadzanie cyklicznych i doraźnych audytów systemu ochrony danych osobowych,
 3. nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityk i procedur z obszaru ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa IT,
 4. wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania (przygotowanie i cykliczna weryfikacja),
 5. obsługę incydentów ochrony danych osobowych,
 6. doradztwo w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych,
 7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dla osób, których dane dotyczą,
 8. wsparcie w przeprowadzaniu szkoleń z obszaru ochrony danych osobowych dla obecnych i nowo zatrudnionych pracowników
 9. bieżące wsparcie pracowników NIW-CRSO w zakresie przetwarzania danych osobowych – konsultacje z pracownikami w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa IT, w szczególności współpraca z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo informacji, środowisko teleinformatyczne oraz z właścicielami procesów, biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych.

Liczba osób zatrudnionych wynosi 32 osoby. Łączna liczba planowanych osób zatrudnionych do końca 2018 r. to 60.

Na dole strony link do zapytania ofertowego. W przypadku zainteresowania realizacją usługi, prosimy o przesłanie do 25 lipca br. oferty obejmującej informacje wskazane w załączonym zapytaniu (pkt IV).

Informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 20 czerwca 2018 1:21:54
Wprowadził informację do BIP admin 20 czerwca 2018 1:21:54
Ostatnio modyfikował: Marta Bondel 17 września 2020 4:49:30