Zapraszamy na jubileuszowe Forum III Wieku!

5 września, 2018

Forum III Wieku to cykliczna, międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce starzejącego się społeczeństwa Europy oraz poszukiwaniu rozwiązań w obszarach: publicznym, gospodarczym i społecznym, związanych ze zmianami demograficznymi, które dotykają nasz kontynent. Tegoroczne, dziesiąte już Forum, będzie towarzyszyło Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu w dniach 5 – 8 września. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego objął to wydarzenie honorowym patronatem.

Konferencja jest corocznie przygotowywana i realizowana przez organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Sądecki UTW w Nowym Sączu, Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń i Fundację Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego. Wezmą w niej udział przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, świata nauki, biznesu, eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym seniorskich.

Program jubileuszowego Forum III wieku