Zapraszamy na konferencję!

8 marca, 2019

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, wyzwania

3 kwietnia 2019 r., Łódź

 

Zapraszamy do udziału w konferencji „Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, wyzwania”,  która odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w budynku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi. Wydarzenie jest organizowane wspólnie przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Celem konferencji jest dyskusja na temat jakości współpracy sektora publicznego z sektorem pozarządowym, szukanie najkorzystniejszych kierunków rozwoju i pokazanie dobrych praktyk współdziałania sfery publicznej i NGO.

Gościem honorowym wydarzenia będą prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Wkrótce przedstawimy ramowy program konferencji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegu/transportu.
Formularz rejestracji znajduje się na stronie www.nist.gov.pl/rejestracja.
! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konferencji przed wysłaniem swojego zgłoszenia.