Zapraszamy na płatną praktykę absolwencką – na Wasze zgłoszenia czekamy do 25 listopada

13 listopada, 2019

Oferujemy płatną praktykę absolwencką w miłej atmosferze w naszym Zespole, który zajmuje się badaniami i analizami w obszarze trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego. Poszukujemy osoby, która będzie m.in. brała udział w projektowaniu metodyki badań ewaluacyjnych programów Instytutu, w opracowywaniu narzędzi badawczych, w realizacji badań terenowych (ilościowych i jakościowych) oraz wtórnych (np. desk research). Dodatkowo, wśród zadań będzie wyszukiwanie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizacja danych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w Polsce i na świecie.

Warunki: praktyka na okres co najmniej miesiąca dla studentki/studenta ostatnich lat studiów magisterskich na kierunku socjologia (nieukończony 30 rok życia). Praktykantka/praktykant musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki.

Wymagane kompetencje: 

  • praktyczna znajomość narzędzi badawczych ilościowych i jakościowych;
  • znajomość MS Word, MS Excel, MS Power Point;
  • komunikatywność;
  • dobra organizacja własnej pracy;

Dodatkowym atutem będzie:

  • doświadczenie w zakresie realizacji badań ilościowych (np. CATI, CAWI) lub jakościowych (np. IDI, TDI);
  • znajomość zagadnień sektora pozarządowego;

Zgłoszenie dostępne jest tutaj. Jeśli spełniasz wymagania i jesteś zainteresowana/zainteresowany naszą propozycją prześlij skan wypełnionego zgłoszenia do 28 października na adres rekrutacja@niw.gov.pl.

Ogłoszenie o praktyce